Bibliotek

Här finner du de ekonomiska rapporterna avseende Tallrisets samfällighet.

Protokoll Årsstämmor:
Årsstämma 2019
Årsstämma 2018
Årsstämma 2017
Årsstämma 2016
Årsstämma 2015
Årsstämma 2014
Årsstämma 2013
Årsstämma 2012
Årsstämma 2011
Årsstämma 2010
Årsstämma 2009
Årsstamma 2008
Arsstamma 2007
Årsstamma 2006

Budget:
Budget 2017
Budget 2016
Budget 2015
Budget 2014
Budget 2013
Budget 2012
Budget 2011
Budget 2010
Budget 2009
Budget 2008
Budget 2007
Budget 2006

Resultat och balansräkning:
Resultat och balansräkning 2016
Resultat och balansräkning 2015
Resultat och balansräkning 2014
Resultat och balansräkning 2013
Resultat och balansräkning 2012
Resultat och balansräkning 2011
Resultat och balansräkning 2010
Resultaträkning 2009
Resultatrakning 2008
Resultaträkning 2007
Resultaträkning 2006

Stadgar:
Tallrisets stadgar