Styrelse

Styrelsens sammansättning 2020/2021


Ordförande
Anna-Karin Neuman
Rädisvägen 61


Kassör & Vice ordf.
Tina Lindberg
Rädisvägen 77

Sekreterare
Mari Hansson
Rädisvägen 24


Intendent
Tommy Jirtorp
Rädisvägen 34


Pannskötare
Åke Pamlin
Rädisvägen 76

Suppleant
Jesper Daneheim
Rädisvägen 30