Samrådsmöte kommer att hållas 12 september kl. 17.00-19.00 i Hässelby villastads bibliotek på Lövkojsgränd 12 i Hässelby.

Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Thomas Jansson Telefon +46 (0)8-508 27 414 Dnr 2017-13215 2019-08-19 Sida 

Plansamråd Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för Backtimjan 1 i stadsdelen Hässelby Villastad, S-Dp 2017=13215 Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan som ger möjlighet till 63 nya lägenheter i varierande storlekar i hörnet av Backtimjegränd och Rädisvägen i Hässelby villastad. Planförslaget är ett bidrag till att uppfylla Stockholms bostadsmål och tillföra nya blandade boendemiljöer. Planförslaget visas under tiden 27 augusti – 8 oktober i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset. Planförslaget visas även i Hässelby villastads bibliotek på Lövkojsgränd 12 i Hässelby, de tider då lokalen har öppet samt på stadsbyggnadskontorets hemsida, www.stockhohn.se/detaljplaner.

Samrådsmöte kommer att hållas 12 september kl. 17.00-19.00 i Hässelby villastads bibliotek på Lövkojsgränd 12 i Hässelby. Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 8 oktober 2019 ha inkommit till Stadsbyggnadskontoret Box 8314 104 20 Stockholm Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se Ange ärendets diarienummer: 2017-13215 Stadsbyggnadskontoret Fleminggatan 4 Box 8314 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Behandling av personuppgifter De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning. Du har rätt att få en sammanställning över vilka av dina personuppgifter vi behandlar. En sådan begäran ska vara skriftlig och ska skickas till stadsbyggnadskontoret. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. På stockholm.se/sbkgdpr hittar du mer information om hur stadsbyggnadskontoret arbetar med frågor kopplade till GDPR. Godkänt dokument-Thomas Jansson, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2019-08-20, Dnr 2017-13215 Stockholms stad Dnr 2017-13215


 

Kallelse till Tallrisets Vårstädning torsdagen den 25 april klockan 18:00

Städledare och samordnare för varje länga är i år:

Ansvarig länga Städledare/adress
Rädisvägen 25-39 Rädisvägen 29
Rädisvägen 41-55 Rädisvägen 45
Rädisvägen 61-71 Rädisvägen 67
Rädisvägen 73-85 Rädisvägen 73
Rädisvägen 20-34 Rädisvägen 26
Rädisvägen 36-48 Rädisvägen 48
Rädisvägen 50-62 Rädisvägen 52
Rädisvägen 64-76 Rädisvägen 66
Blåeldsvägen 1-13 Blåeldsvägen 3

Vad innebär städkvällen?

  • Varje fastighet medverkar vid städningen. Vid förhinder så kontaktar man städledaren i förväg för att komma överens om hur och när arbetsinsatsen i stället kan förläggas.
  • Skriftlig information delas ut till varje städledare om vad som ska utföras på städdagen. Städledaren ansvarar även för att protokoll över kontrollpunkter fylls i och lämnas till styrelsen.
  • Från onsdag eftermiddag till måndag morgon kommer det att finnas en  container uppställd vid tvättstugan.
  • Sopsäckar delas ut till varje städledare för användning under kvällen, de gröna säckarna återlämnas i boden vid tvättstugan. Vill man börja tidigare finns de gröna säckarna i boden till förfogande.
  • Det ska städas i tvättstugan och för detta ansvarar i år längan Rädisvägen 64-76.
  • Utevattnet sätts på – städledaren ansvarar för detta och för att kranarna är stängda. Detta görs några dagar innan vårstädningen så att eventuella läckor upptäcks.
  • Städledaren ansvarar för att vatten- och avloppsledningar under husen kontrolleras. Extra noggrann kontroll bör ske av inkommande kallvatten (T-kopplingen). Kopplingen ska vid varje hus ligga fritt och inte i sand. Koden till låset är 16573.
  • Tak- och ventilationsskorstenar bör inspekteras och nycklar till stegen inne i elrummet i tvättstugan finns hos styrelsen.
  • Styrelsen går den sedvanliga promenaden med start kl. 18 och kontaktar städledarna vartefter. Då finns möjlighet att ställa frågor och prata om annat som är aktuellt.
  • Det är endast tillåtet att kasta trädgårdsavfall från den egna tomten, prioritet är naturligtvis samfällighetens avfall. Det är alltså inte tillåtet att kasta privat hushållsskräp, vilket givetvis även inkluderar allt miljöavfall. Vi förutsätter att alla respekterar detta.

Väl mött på vårstädningen!

//Styrelsen (Besök gärna vår hemsida www.tallriset.se)                                                                                                                                                                                  

Sopning av våra parkvägar, gångvägar och parkeringsplatser kommer att pågå 15-16 april mellan klockan 8:00–16:00.

Den 15 april börjar JC Miljöstäd AB sopa våra parkvägar, gångvägar och parkeringar. Inga bilar får då stå på våra parkeringar. Dessa dagar behöver alla parkeringsplatser vara tomma så att sopmaskinen kan komma åt överallt. Parkera era bilar på gatan eller ställ in dem i garaget. Passa på att sopa ur era garage innan den 15/4.

Vid frågor kontakta Anna-Karin Neuman 070-993 45 42

Då vi på kort tid har haft ett par inbrott hos fastighetsägare i vårt område så skickar vi med en liten lista med råd från polisen. Artikeln är hämtad från Expressen.

Så gör du för att minska riskerna att drabbas

Det finns flera enkla och smarta knep för att minska risken för att drabbas av inbrottstjuvar. Det här är polisens bästa råd:

Råd 1: Tänk som en tjuv

Se över hur du bor och fundera på hur du skulle göra om du vore tjuven. Polisen berättar att en tjuv tänker på följande saker: Hur är skalskyddet? Är låsen lätta att bryta upp? Finns det larm?Möjlighet att arbeta ostört. Hur lång tid tar det innan någon upptäcker inbrottet och larmar polisen? Flyktvägar. Det kanske är lätt att ta sig in, men hur kommer tjuven ut? Vinstmöjlighet. Finns det något att hämta som går att sälja? Hur svårt eller lätt går de att avyttra? Möjlighet att arbeta ostört. Hur lång tid tar det innan någon upptäcker inbrottet och larmar polisen? Flyktvägar. Det kanske är lätt att ta sig in, men hur kommer tjuven ut? Vinstmöjlighet. Finns det något att hämta som går att sälja? Hur svårt eller lätt går de att avyttra? 

Råd 2: Så gör du det svårt för tjuven att ta sig in

De flesta inbrotten i sker genom fönster, altan- och källardörrar i villor eller lägenheter på markplan. I lägenheter går tjuven oftast in genom ytterdörren. Första råden är enkla. Lås alltid dörrarna, även när du är hemma. Har du trädgård, lämna inte verktyg framme som underlättar tjuven från att ta sig in. Lås fast stegar som är utomhus. Se till att du har upplyst runt entrén och att den syns från gatan. Du kan installera billiga ytterbelysningar med rörelsedetektorer. Då vaknar kvarteret till liv om någon rör sig i buskarna. Det är också en trygghet om du är hemma och det är mörkt ute. 6

Råd 3: Locka inte till dig tjuvarna

Förvara inte värdesaker som nycklar, kameror eller datorer synligt från fönstren. Tjuven letar alltid efter saker som kan säljas snabbt och där ägaren inte går att hitta. Förvara inte smycken, elektronik, bilnycklar eller din plånbok alldeles vid ytterdörren. Ha inga nycklar alls vid ytterdörren och skriv inte på dem vart de går. Många inbrott sker när ytterdörren är olåst och tjuven tar sig in och tar allt av värde vid dörren. Oftast kan hen få med sig viktiga nycklar, pengar och telefoner. sp;

Råd 4: Få tjuven att tro att du är hemma

Även om 25 procent av alla inbrott sker när någon är hemma, så är det inte någon favoritsituation för en tjuv.Skulle du resa bort, så ska du aldrig berätta om det på Facebook. Visst är det trevligt att visa semesterbilder för vännerna, men vänta tills du kommer hem. Tillfället gör tjuven, heter det. Och ett sådant tillfälle är när någon visar semesterbilder från en annan kontinent. Använd timer på lampor och se gärna till att det låter om huset på de tider det borde göra det. Prata med dina grannar. Ett tips är att ha en gruppchat i Messenger på Facebook med de grannar som vill vara med. Det händer ibland att tjuvar kommer med en flyttbil och börjar lasta ut saker i bilen. Ett snabbt meddelande i chatten kan leda till att polisen snabbt är på plats. Eller så håller grannen på att flytta utan att berätta något.

Råd 5: Så skyddar du dina värdeföremål

Plocka fram arkivarien inom dig. Du bör inventera och fotografera dina saker. Spara kvitton, tillverkningsnummer och serienummer. Dokumentera gravyr. Orkar du inte skriva ner det, ta bilder med din telefon. 

Råd 6: Gör det ännu svårare för tjuven

Att installera ett godkänt larm gör det svårare för tjuven och innebär en större trygghet för dig. Tänk på att det kan bli kostsamt om du måste förbättra fönster och dörrar. Å andra sidan är det en investering som höjer bostadens värde. Tänk på att kontakta ditt försäkringsbolag innan du installerar larmet. Enligt polisen minskar risken att få inbrott till en tredjedel om du har larm, jämfört om du inte har.Märk dina finaste föremål med MärkDNA, som är ett samlingsnamn för en ny typ av märkning som är unik för dig och som inte märks av tjuven förrän det är för sent. Märkningen är osynlig, men upptäcks i speciellt uv-ljus. 

Råd 7: Läs det finstilta i försäkringsvillkoren

Sajten Din byggare tipsar om att läsa noga vad som gäller i hemförsäkringen. Alla är nog på det klara med att man inte blir ersatt för stölder om ytterdörrarna står på vid gavel och man är bortrest i månader. Men vad händer om din samling blir stulen? Eller de fina tavlorna du köpt dyrt eller fått ärva? Du kanske har höjt försäkringsvärdet på telefon, men när din tavla är försvunnen kanske du inte uppfyllt alla kraven i försäkringen. Då kan du stå lottlös.Är du tveksam ska du begära att en inspektör från försäkringsbolaget kommer hem till dig för att besiktiga din utrustning och ger klara besked om eventuella kompletteringar. 5

Råd 8: Hur funkar det med kameraövervakning?

Det enkla svaret är att privatpersoner får övervaka inne i sitt hem, under förutsättning att bilderna inte läggs ut på nätet. Du får också rikta kameror utomhus, dit allmänheten inte har tillträde. Du får alltså inte övervaka gatan utanför ditt hem utan tillstånd.Tillstånd beviljas av Länsstyrelsen och ges, enligt datainspektionen, om övervakningsintresset väger tyngre än enskildas intresse att inte bli övervakade.Tunga skäl för tillstånd är om övervakningskameran behövs för att förebygga, avslöja eller utreda brott, eller förhindra olyckor. Den som bryter mot lagen om kameraövervakning riskerar böter eller fängelse. d0

Gör så här om du drabbas

Så här gör du om oturen är framme: Ring 112 om du upptäcker ett pågående inbrott. Anteckna vad du ser eller ta kort på vad du kan utan att bli upptäckt. Kommer du hem till förödelsen efter ett inbrott ska du ringa 114 14 (är tjuven kvar, eller du tror att tjuven är kvar: Ring 112 omedelbart). Polisen ska så långt det är möjligt göra en brottsplatsundersökning.Kontakta ditt försäkringsbolag.

Kallelse till Tallrisets Årsstämma 2019

När?        Tisdagen 9:e april kl.19

Var?        Björnboda skolans matsal, Skogsnävegränd 3

Vilka?      Tallrisets Samfällighets medlemmar = Alla fastighetsägare 

Här har alla möjlighet att träffa sina grannar, nya som gamla, och vara med och påverka i vår gemensamma samfällighet. Det är frågor kring ditt boende och kostnaden för det som berörs så det är viktigt att just DU är där!

De fastigheter som representeras på mötet har också rösträtt i de frågor som kan kräva en omröstning. Observera att man endast har EN röst per fastighet.

Agenda:

Verksamhetsberättelse 2018

Ekonomiskt resultat 2018 samt budget för 2019

Ni som kommer på mötet har även i år chans att vinna fina priser i en utlottning!

Julhälsning 2018

Nu närmar sig julen och vi i Tallrisets styrelse vill tacka för det gångna året och önska Er alla en riktigt skön jul- och nyårshelg! Nedan följer en del punkter som vi vill passa på att informera om.

Snöröjning sker vid 5 cmsnödjup. Vid mindre snöfall är varje fastighetsägare skyldig att röja gångbananframför den egna fastigheten. Tänk också på att hjälpa varandra medsnöskottning – speciellt när många hus är tomma över helgerna är det viktigtatt vi hjälps åt med att få våra bostäder att se bebodda ut. Tänk på attsnöröjaren har ofta dålig sikt så håll era barn och djur under uppsikt närplogning sker.

Sandlådorna är påfyllda – vi är alla skyldiga att sanda framfördet egna huset. Om sanden tar slut kontaktar du någon i styrelsen.

Det är skönt och bra med varm bil i vinter – tänk dock på att inkopplingstiden för motor/kupévärmare i garaget får vara max tvåtimmar. Timer måste användas. Observera att förlängningssladd inte får drasutanför garaget för bilar som parkerats där. Ingen laddning av elbil fårförekomma då våra eluttag inte är dimensionerade för detta. Me

Vi vill också påminna om att alla fastighetsägareska ha brandvarnare i huset. Det ska finnas tvåstycken i varje fastighet, en på varje våning. Så här i december kan det varabra att kontrollera att de fungerar så att vi i lugn och ro kan njuta av vårafina juleljus. Tänk på att ha uppsikt över stearin- och värmeljus likväl sompappersstjärnorna som vi gärna sätter timer på för att ha det upplyst 
Om olyckan ändå är framme – kom ihåg: Rädda först, sedan varna, larma, släcka.

Våra gångvägar är inte till för bilkörning eller parkering. Behöverdu lasta i eller lasta ur bilen utanför huset var försiktig och kör sakta! Parkering är helt förbjudet framför fastigheterna. Räddningstjänsten måste ha möjlighet att ta sig fram. 

Parkera helst din bil i första hand i garaget i andra hand för din länga avsedda parkering. Naturligtvis är det bäst att ställa in sin bil i garaget för att slippa skraparutor eller bli av med sin registreringsskylt!

Vill du ha hjälp med bortforslingen av din julgran efter helgerna?Lägg den vid boden vid tvättstugan senast den 16 januari så tar vi den till Lövsta!

Vill du hjälpa till med att spola och skotta isbanan i vinterkontakta kontakt@tallriset.se vi tar tacksamt emot all hjälp vi kan få.

Reflex är bra speciellt när barnen är ute och leker.

Det finns nu en egen länk till grannsamverkan på Tallriset.se 

God Jul & Gott Nytt År önskar styrelsen

KALLELSE TILL HÖSTSTÄDNINGEN 2018

Lördagen den 10 november är det dags för höstens städdag

Vi startar klockan 9.30. Styrelsen går städpromenad runt till alla fastigheter.
Städningen avslutas med korv med bröd och information vid tvättstugan kl. 11.30
Städledare och samordnare för varje länga är i år:

 

Ansvarig länga Städledare/adress
R 25 – 39 Rädisvägen 27
R 41 – 55 Rädisvägen 43
R 61 – 71 Rädisvägen 65
R 73 – 85 Rädisvägen 85
R 20 – 34 Rädisvägen 24
R 36 – 48 Rädisvägen 46
R 50 – 62 Rädisvägen 50
R 64 – 76 Rädisvägen 64
B 1 – 13 Blåeldsvägen 1

Här följer viktig information till alla nya medlemmar i samfälligheten samt lite påminnelser till Er som varit med tidigare

Fortsätt läsa KALLELSE TILL HÖSTSTÄDNINGEN 2018

Tallrisets sommarhälsning 2018

Nu är den efterlängtade sommaren här!

Tallrisets styrelse vill ta tillfället i akt att önska er alla en trevlig sommar och påminna om en del praktiska saker.

Gemensamt ansvar = delat ansvar!

Gemensamma gräsmattor, häckar och ytor måste klippas och underhållas under sommaren. Glöm inte bort att vi Alla har gemensamt/delat ansvar för dessa ytor. I många längor fungerar inte detta till 100 %. Vissa fastighetsägare tar tyvärr ett alltför litet ansvar.

Ytterst ansvarar städledaren i varje länga för att arbetet utförs och det enklaste kan vara att varje länga gör upp ett schema för sommaren.

Städledare fram till årsstämman är:

Ansvarig länga Städledare/adress
R 25 – 39 Rädisvägen 27
R 41 – 55 Rädisvägen 43
R 61 – 71 Rädisvägen 65
R 73 – 85 Rädisvägen 85
R 20 – 34 Rädisvägen 24
R 36 – 48 Rädisvägen 46
R 50 – 62 Rädisvägen 50
R 64 – 76 Rädisvägen 64
B 1 – 13 Blåeldsvägen 1

Fortsätt läsa Tallrisets sommarhälsning 2018

Garagerengöringen

Tyvärr har företaget som skulle rengöra garagefasaderna fått akut förhinder denna vecka. De kommer istället hit nästa vecka den 11-15 juni. Då gäller samma sak för bilar i garagen och precis utanför, det kommer stänka!
Buskar som ligger mot fasaden behöver ansas så de kommer åt ordentligt.
Hjälp till att sprida infon till era grannar som kanske inte har Facebook eller mail, tack!

Kallelse till Tallrisets Årsstämma 2018

När?        Onsdagen 11:e april

Var?        Björnboda skolans matsal, Skogsnävegränd 3

Vilka?      Tallrisets Samfällighets medlemmar = Alla fastighetsägare 

Här har alla möjlighet att träffa sina grannar, nya som gamla, och vara med och påverka i vår gemensamma samfällighet. Det är frågor kring ditt boende och kostnaden för det som berörs så det är viktigt att just DU är där!

De fastigheter som representeras på mötet har också rösträtt i de frågor som kan kräva en omröstning. Observera att man endast har EN röst per fastighet.

Agenda:

Verksamhetsberättelse 2017

Ekonomiskt resultat 2017 samt budget för 2018

Ni som kommer på mötet har även i år chans att vinna fina priser i en utlottning!