Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen

Ordförande Anna-Karin Neuman Rädisvägen 61
Kassör & vice ordf. Tina Lindberg Rädisvägen 77
Sekreterare Mari Hansson Rädisvägen 24
Intendent Tommy Jirtorp Rädisvägen 34
Pannskötare Åke Pamlin Rädisvägen 76
Suppleant Jesper Daneheim Rädisvägen 30
Revisor Ulrika Morazan Blåeldsvägen 5

Eller via mail som då skickas till kontakt@tallriset.se

MvH Styrelsen