Samrådsmöte kommer att hållas 12 september kl. 17.00-19.00 i Hässelby villastads bibliotek på Lövkojsgränd 12 i Hässelby.

Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Thomas Jansson Telefon +46 (0)8-508 27 414 Dnr 2017-13215 2019-08-19 Sida 

Plansamråd Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för Backtimjan 1 i stadsdelen Hässelby Villastad, S-Dp 2017=13215 Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan som ger möjlighet till 63 nya lägenheter i varierande storlekar i hörnet av Backtimjegränd och Rädisvägen i Hässelby villastad. Planförslaget är ett bidrag till att uppfylla Stockholms bostadsmål och tillföra nya blandade boendemiljöer. Planförslaget visas under tiden 27 augusti – 8 oktober i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset. Planförslaget visas även i Hässelby villastads bibliotek på Lövkojsgränd 12 i Hässelby, de tider då lokalen har öppet samt på stadsbyggnadskontorets hemsida, www.stockhohn.se/detaljplaner.

Samrådsmöte kommer att hållas 12 september kl. 17.00-19.00 i Hässelby villastads bibliotek på Lövkojsgränd 12 i Hässelby. Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 8 oktober 2019 ha inkommit till Stadsbyggnadskontoret Box 8314 104 20 Stockholm Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se Ange ärendets diarienummer: 2017-13215 Stadsbyggnadskontoret Fleminggatan 4 Box 8314 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Behandling av personuppgifter De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning. Du har rätt att få en sammanställning över vilka av dina personuppgifter vi behandlar. En sådan begäran ska vara skriftlig och ska skickas till stadsbyggnadskontoret. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. På stockholm.se/sbkgdpr hittar du mer information om hur stadsbyggnadskontoret arbetar med frågor kopplade till GDPR. Godkänt dokument-Thomas Jansson, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2019-08-20, Dnr 2017-13215 Stockholms stad Dnr 2017-13215