Kallelse till Tallrisets Vårstädning torsdagen den 25 april klockan 18:00

Städledare och samordnare för varje länga är i år:

Ansvarig länga Städledare/adress
Rädisvägen 25-39 Rädisvägen 29
Rädisvägen 41-55 Rädisvägen 45
Rädisvägen 61-71 Rädisvägen 67
Rädisvägen 73-85 Rädisvägen 73
Rädisvägen 20-34 Rädisvägen 26
Rädisvägen 36-48 Rädisvägen 48
Rädisvägen 50-62 Rädisvägen 52
Rädisvägen 64-76 Rädisvägen 66
Blåeldsvägen 1-13 Blåeldsvägen 3

Vad innebär städkvällen?

  • Varje fastighet medverkar vid städningen. Vid förhinder så kontaktar man städledaren i förväg för att komma överens om hur och när arbetsinsatsen i stället kan förläggas.
  • Skriftlig information delas ut till varje städledare om vad som ska utföras på städdagen. Städledaren ansvarar även för att protokoll över kontrollpunkter fylls i och lämnas till styrelsen.
  • Från onsdag eftermiddag till måndag morgon kommer det att finnas en  container uppställd vid tvättstugan.
  • Sopsäckar delas ut till varje städledare för användning under kvällen, de gröna säckarna återlämnas i boden vid tvättstugan. Vill man börja tidigare finns de gröna säckarna i boden till förfogande.
  • Det ska städas i tvättstugan och för detta ansvarar i år längan Rädisvägen 64-76.
  • Utevattnet sätts på – städledaren ansvarar för detta och för att kranarna är stängda. Detta görs några dagar innan vårstädningen så att eventuella läckor upptäcks.
  • Städledaren ansvarar för att vatten- och avloppsledningar under husen kontrolleras. Extra noggrann kontroll bör ske av inkommande kallvatten (T-kopplingen). Kopplingen ska vid varje hus ligga fritt och inte i sand. Koden till låset är 16573.
  • Tak- och ventilationsskorstenar bör inspekteras och nycklar till stegen inne i elrummet i tvättstugan finns hos styrelsen.
  • Styrelsen går den sedvanliga promenaden med start kl. 18 och kontaktar städledarna vartefter. Då finns möjlighet att ställa frågor och prata om annat som är aktuellt.
  • Det är endast tillåtet att kasta trädgårdsavfall från den egna tomten, prioritet är naturligtvis samfällighetens avfall. Det är alltså inte tillåtet att kasta privat hushållsskräp, vilket givetvis även inkluderar allt miljöavfall. Vi förutsätter att alla respekterar detta.

Väl mött på vårstädningen!

//Styrelsen (Besök gärna vår hemsida www.tallriset.se)