KALLELSE TILL HÖSTSTÄDNINGEN 2017

Lördagen den 11 november är det dags för höstens städdag

Vi startar klockan 9.30. Styrelsen går städpromenad runt till alla fastigheter.
Städningen avslutas med korv med bröd och information vid tvättstugan kl. 11.30
Städledare och samordnare för varje länga är i år:

Ansvarig länga Städledare/adress
R 25 – 39 Rädisvägen 25
R 41 – 55 Rädisvägen 41
R 61 – 71 Rädisvägen 63
R 73 – 85 Rädisvägen 83
R 20 – 34 Rädisvägen 22
R 36 – 48 Rädisvägen 44
R 50 – 62 Rädisvägen 62
R 64 – 76 Rädisvägen 76
B 1 – 13 Blåeldsvägen 13

Här följer viktig information till alla nya medlemmar i samfälligheten samt lite påminnelser till Er som varit med tidigare.

 • Varje fastighet medverkar vid städningen. Vid förhinder så kontaktar man städledaren i förväg för att komma överens om hur och när arbetsinsatsen i stället ska förläggas.
 • Skriftlig information delas ut till varje städledare om vad som ska utföras på städdagen. Städledaren ansvarar också för att protokoll över kontrollpunkter fylls i och lämnas till styrelsen. (Information om dessa punkter lämnas direkt till städledaren).
 • Från fredagen den 10 november kommer det att finnas en container vid tvättstugan samt en vid garagelängan på andra sidan vägen (R20-34). Tänk på att inte parkera vid dessa platser den dagen.
 • Säckar delas ut till varje städledare för användning inom längan. Vill man börja tidigare finns det säckar i boden att hämta. Obs – Säckarna ska tömmas i containern och användas flera gånger samt sparas till nästa städdag.
 • Det ska städas i tvättstugan och för detta ansvarar i år längan Rädisvägen 61-71.
 • Utevattnet ska stängs av – Det är städledarens ansvar att detta görs.
 • Städledaren ansvarar för att vatten- och avloppsledningar under huset kontrolleras. Extra noggrann kontroll bör ske av inkommande kallvatten (T-kopplingen). Kopplingen ska, vid varje hus, ligga fritt och inte i sand.
 • Tak- och ventilationsskorstenar ska inspekteras.

VI SES LÖRDAGEN DEN 11 NOVEMBER!

 • OBS! Det är endast tillåtet att kasta trädgårdsavfall från den egna tomten, prioriterat är naturligtvis samfällighetens avfall. Det är alltså inte tillåtet att kasta privat hushållsskräp, vilket givetvis även inkluderar allt miljöfarligt samt plastsäckar. Vi förutsätter att alla respekterar detta!!

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Tallrisets sommarhälsning 2017

Nu är den efterlängtade sommaren här!

Tallrisets styrelse vill ta tillfället i akt att önska er alla en trevlig sommar och Påminna om en del praktiska saker.

Gemensamt ansvar = delat ansvar! Gemensamma gräsmattor och ytor måste klippas och underhållas under sommaren. Glöm inte bort att vi Alla har gemensamt/delat ansvar för dessa ytor. I många längor fungerar inte detta till 100 %. Vissa fastighetsägare tar tyvärr ett alltför litet ansvar.

Ytterst ansvarar städledaren i varje länga för att arbetet utförs och det enklaste kan vara att varje länga gör upp ett schema för sommaren.

Ansvarig länga Städledare/adress
R 25 – 39 Rädisvägen 25
R 41 – 55 Rädisvägen 41
R 61 – 71 Rädisvägen 63
R 73 – 85 Rädisvägen 83
R 20 – 34 Rädisvägen 22
R 36 – 48 Rädisvägen 44
R 50 – 62 Rädisvägen 62
R 64 – 76 Rädisvägen 76
B 1 – 13 Blåeldsvägen 13

Tänk på att även parkeringsplatser och promenadvägarna mellan husen är allas ansvar det slängs väldigt mycket skräp som hör hemma i varderas hems papperskorg.

Gräsklippare Vi ber Er att använda klipparen omsorgsfullt och återlämna den i bästa skick – rengjord och tankad. Som om den vore Din egen! Gräsklipparen har fyrtaktsmotorer och det får under inga omständigheter tillsättas olja i bensinen! Använd miljövänlig trädgårdsbensin, köp mer bensin vid behov och presentera kvitto alternativt kontakta vår intendent, Tommy Jirtorp Rädisvägen 34, beträffande bränslepåfyllning eller om fel uppstått.

Biltvätt Observera! Biltvätt eller avsköljning på våra parkeringsplatser och promenadvägar är inte tillåtet enligt miljölagen. Vi har inga oljeavskiljare i våra brunnar för detta.

Parkeringsplatser Många familjer har flera bilar och då räcker inte alltid våra parkeringsplatser till ta för vana att alltid ställa in en bil i garaget och en bil på våra parkeringsplatser övriga får stå på gatan.

Bilkörning Våra gångvägar är inte till för bilkörning eller parkering. Behöver du lasta i eller lasta ur bilen utanför huset var försiktig och kör sakta! Parkering är helt förbjudet framför fastigheterna. Räddningstjänsten måste ha möjlighet att ta sig fram. Vi har tyvärr haft en krock med bilar då man kört för fort på gångvägarna.

Tjuvar & Inbrott Även vårt grannskap är drabbat av inbrott och skadegörelse. Se till varandras hus vid behov – både vid kortare och längre bortavaro.  Bilar som inte får plats i garagen behöver också viss tillsyn! Tänk också på att det är bra om huset ser bebott ut! Hjälp varandra – alla behöver hjälp någon gång! Ta gärna kontakt med personer som du inte känner igen och som uppehåller sig i området utan anledning.

Sopanläggningen Vi vill återigen påpeka att det inte är tillåtet att slänga lösa sopor i sopnedkasten, använd Alltid försluten plastpåse och återvinn så mycket som möjligt vid miljöstationen på Backtimjegränd.

 Partytälten Det finns två partytält som alla fastighetsägare är välkommen att hyra. Priset för hyra av ett tält är 500 kr varav man får tillbaka 300 kr då det återlämnas – naturligtvis i gott skick.

Anticimex Tallriset har ett avtal med Anticimex. Upptäcker ni skadedjur är det bara att ringa 075 245 10 00 och uppge vårt avtalsnummer 1000615565. Kund nr. 4037286.

Omålning av fasaderna Går du i renoveringstankar av din fasad använd gärna samma färgval som innan gärna om det går att samordna med dina grannar för bästa resultat.

Facebook Vi har en Facebook grupp ”Tallrisets samfällighet” välkomna att anslut er.

Plantering av större träd och buskar Tänk på att inte plantera träd och buskar som kommer att växa sig stora nära fasaderna rötterna kan förstöra våra grunder mm.

Hissa flaggan Alla Tallrisets medlemmar är välkomna att använda områdets gemensamma flagga. Hissa gärna vid högtider. Födelsedagar eller andra tillfällen. Flaggan finns inne på hatthyllan i tvättstugan

Ska du sälja din fastighet glöm inte att kontakta styrelsen och meddela oss vilka som flyttar in.

En riktigt skön sommar önskar styrelsen Er alla

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Sopning av våra parkvägar, gångvägar och parkeringsplatser kommer att pågå 2-4 maj mellan klockan 8:00–16:00.

Dessa dagar behöver alla parkeringsplatser vara tomma så att sopmaskinen kan komma åt överallt. Parkera era bilar på gatan eller ställ in dem i garaget. FOMAB hoppas att parkeringsplatserna ska bli klara innan torsdag men kan tyvärr inte lova något så tänk på att det är parkeringsförbud på gatan då.

Vid frågor kontakta Anna-Karin Neuman 070-88 33 464

 Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Tallrisets Samfällighetsförening

www.tallriset.se

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kallelse till Tallrisets Vårstädning torsdagen den 20 april klockan 18:00

Städledare och samordnare för varje länga är i år:

Ansvarig länga Städledare/adress
R 25 – 39 Rädisvägen 25
R 41 – 55 Rädisvägen 41
R 61 – 71 Rädisvägen 63
R 73 – 85 Rädisvägen 83
R 20 – 34 Rädisvägen 22
R 36 – 48 Rädisvägen 44
R 50 – 62 Rädisvägen 62
R 64 – 76 Rädisvägen 76
B 1 – 13 Blåeldsvägen 13

Vad innebär städkvällen?

Ø  Varje fastighet medverkar vid städningen. Vid förhinder så kontaktar man städledaren i förväg för att komma överens om hur och när arbetsinsatsen i stället kan förläggas.

Ø  Skriftlig information delas ut till varje städledare om vad som ska utföras på städdagen. Städledaren ansvarar även för att protokoll över kontrollpunkter fylls i och lämnas till styrelsen.

Ø  Från torsdag eftermiddag till måndag morgon kommer det att finnas en  container uppställd vid tvättstugan och en utanför Rädisvägen 20.

Ø  Sopsäckar delas ut till varje städledare för användning under kvällen, de gröna säckarna återlämnas i boden vid tvättstugan. Vill man börja tidigare finns de gröna säckarna i boden till förfogande.

Ø  Det ska städas i tvättstugan och för detta ansvarar i år längan Rädisvägen 61-71.

Ø  Utevattnet sätts på – städledaren ansvarar för detta och för att kranarna är stängda. Detta görs några dagar innan vårstädningen så att eventuella läckor upptäcks.

Ø  Städledaren ansvarar för att vatten- och avloppsledningar under husen kontrolleras. Extra noggrann kontroll bör ske av inkommande kallvatten (T-kopplingen). Kopplingen ska vid varje hus ligga fritt och inte i sand. Koden till låset är 16573.

Ø  Tak- och ventilationsskorstenar bör inspekteras och nycklar till stegen inne i elrummet i tvättstugan finns hos styrelsen.

Ø  Styrelsen går den sedvanliga promenaden med start kl. 18 och kontaktar städledarna vartefter. Då finns möjlighet att ställa frågor och prata om annat som är aktuellt.

Ø  Det är endast tillåtet att kasta trädgårdsavfall från den egna tomten, prioritet är naturligtvis samfällighetens avfall. Det är alltså inte tillåtet att kasta privat hushållsskräp, vilket givetvis även inkluderar allt miljöavfall. Vi förutsätter att alla respekterar detta.

Väl mött på vårstädningen!

//Styrelsen (Besök gärna vår hemsida www.tallriset.se)                                                                                                                                                                                 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Sopning 10-12 april kl. 8-16

Den 10-12 april kommer sopning och sandupptagning ske i vårt område mellan kl. 8–16. Dessa dagar är det inte tillåtet att parkera bilar på parkeringsplatserna!

Det är varje fastighetsägares skyldighet att sopa ur sitt garage innan den 10:e april.

OBS! Flytta ut ALLA bilar på gatan eller ställ in dem i garaget så att maskinen kan komma åt överallt!! Vid frågor kontakta Anna-Karin Neuman 070-88 33 464

Med vänliga hälsningar styrelsen

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kallelse till Tallrisets Årsstämma 2017

När?         Tisdagen 4 april

Var?        Björnboda skolans matsal, Skogsnävegränd 3

Vilka?      Tallrisets Samfällighets medlemmar = Alla fastighetsägare 

Här har alla möjlighet att träffa sina grannar, nya som gamla, och vara med och påverka i vår gemensamma samfällighet. Det är frågor kring ditt boende och kostnaden för det som berörs så det är viktigt att just DU är där!

De fastigheter som representeras på mötet har också rösträtt i de frågor som kan kräva en omröstning. Observera att man endast har EN röst per fastighet.

Agenda

Verksamhetsberättelse 2016

Ekonomiskt resultat 2016 samt budget för 2017

Ni som kommer på mötet har även i år chans att vinna fina priser i en utlottning!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Inställd städdag 12 november

Då nu vintern gjort entré får vi tyvärr ställa in städdagen nu på lördag den 12 november.

Men det är ändå jätteviktigt att Alla längor kommer ihåg att stänga av sommarvattnet och kontrollera i grunderna så vi inte har några läckor. Se också till att varje fastighet har öppnat sina utekranar efter ni har stängt av vattnet så inte ledningarna fryser. Har ni säckar med trädgårdsavfall kan ni ställa dem vid tvättstugan så hyr vi ett släp och kör dem till återvinningen. Vi vill också meddela att vi även i år har fått möjligheten att spola isbana på vår närliggande fotbollsplan, så finns det några som vill ställa upp och hjälpa till med spolning är det mycket välkommet! Hör av er till någon av oss i styrelsen.

Gå gärna med i vår facebook ”Tallrisets samfällighet”

Ha en fin vinter, så tänker vi oss att vi tar vår gemensamma korvgrillning till vårstädningen istället!

Mvh Tallrisets styrelse

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

KALLELSE TILL STÄDDAGEN 2016

Lördagen den 12 november är det dags för höstens städdag

Vi startar klockan 9.30. Styrelsen går städpromenad runt till alla fastigheter.

Städningen avslutas med korv med bröd och information vid tvättstugan kl. 11.30

Städledare och samordnare för varje länga är i år:

Ansvarig länga Städledare/adress
R 25 – 39 Rädisvägen 39
R 41 – 55 Rädisvägen 55
R 61 – 71 Rädisvägen 61
R 73 – 85 Rädisvägen 81
R 20 – 34 Rädisvägen 20
R 36 – 48 Rädisvägen 42
R 50 – 62 Rädisvägen 60
R 64 – 76 Rädisvägen 74
B 1 – 13 Blåeldsvägen 11

 

Här följer viktig information till alla nya medlemmar i samfälligheten samt lite påminnelser till Er som varit med tidigare.

 • Varje fastighet medverkar vid städningen. Vid förhinder så kontaktar man städledaren i förväg för att komma överens om hur och när arbetsinsatsen i stället ska förläggas.
 • Skriftlig information delas ut till varje städledare om vad som ska utföras på städdagen. Städledaren ansvarar också för att protokoll över kontrollpunkter fylls i och lämnas till styrelsen. (Information om dessa punkter har lämnats direkt till städledaren).
 • I år vill vi att varje städledare återkommer till styrelsen helst via mail kontak@tallriset.se om vilka behov som finns inom ert städområde ex. uppgrävning av buskar, stubbfräsning, plantering av nya buskar mm. Dock senast 19 oktober så styrelsen hinner se över möjligheter och prioritering.
 • Från fredagen den 11 november kommer det att finnas en container vid tvättstugan samt en vid garagelängan på andra sidan vägen (R20-34).
 • Säckar delas ut till varje städledare för användning inom längan. Vill man börja tidigare finns de gröna säckarna i boden. Obs – Säckarna kan tömmas i containern och användas flera gånger samt sparas till nästa städdag.
 • Det ska snyggas upp kring elkiosken och städas i tvättstugan och för detta ansvarar i år längan Rädisvägen 41-55.
 • Utevattnet stängs av – Städledaren ansvarar för detta och för att kranarna är stängda.
 • Städledaren ansvarar för att vatten- och avloppsledningar under huset kontrolleras. Extra noggrann kontroll bör ske av inkommande kallvatten (T-kopplingen). Kopplingen ska, vid varje hus, ligga fritt och inte i sand.
 • Tak- och ventilationsskorstenar ska inspekteras.

OBS! Det är endast tillåtet att kasta trädgårdsavfall från den egna tomten, prioriterat är naturligtvis samfällighetens avfall. Det är alltså inte tillåtet att kasta privat hushållsskräp, vilket givetvis även inkluderar allt miljöfarligt samt plastsäckar. Vi förutsätter att alla respekterar detta!!

VI SES LÖRDAGEN DEN 12 NOVEMBER!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Information avseende ComHem tre hål i väggen

Hej!

Nu börjar det närma sig slutet av uppgraderingen av ComHem hos oss i Tallrisets samfällighet. När allt är klart och installerat kommer ni numera att ha 3 uttag istället för tidigare 2.

  TV
  Radio
  Data (nytt uttag)

Enkelt beskrivet kan man säga att vårt nät fått en ny standard. en standard som klarar både dagens och morgondagens innehåll och tjänster såsom Hemspråkskanaler, HTDV, Telefoni och Bredband.

Det blir ingen skillnad i antalet kanaler som ingår i grundutbudet men ni får möjligheten att som fastighetsägare att kunna välja ur ComHems hela utbud. Läs mer om vad som finns att välja på hos https://www.comhem.se/tv

Bredband via ComHem går nu att beställa med hastigheter upp till 500 Mbit/s vilket gör att vi boende i Tallriset kan ha ComHem både som leverantör för bredband och TV vilket vi inte haft möjlighet till tidigare.

Är ni nöjda med er bredbandsleverantör kan ni givetvis fortsätta att använda den utan att ni behöver göra någon förändring. Är ni även nöjda med det utbud av kanaler och tv tjänster som ni har idag behöver ni inte heller förändra något men ni har nu möjligheten att välja.

Mer info om bredband från ComHem hittar du här https://www.comhem.se/bredband/valj-bredband

Så fort installationen är klar kommer ni givetvis bli meddelade om detta men preliminärt så skall allting vara klart den 1 oktober.

Har ni ytterligare frågor om ComHem eller om denna uppgradering av vårt nät så hör av er till kontakt@tallriset.se

MvH Styrelsen , med Stephan vid pennan

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nu börjar det närma sig uppgraderingen till tre hål i väggen

Det företag som kommer att genomföra själva installationen heter ”HAKAB” http://www.hakab.eu/.

De kommer att påbörja arbetet under kommande veckor. 

De som kommer från HAKAB har alltid deras arbetskläder på sig samt har giltig legitimation. Om ni känner er osäkra så kräv legitimation.

De fastigheter som förmodligen kommer att bli berörda först är de fastigheter som ligger vid en gavel med nedgång till krypgrund. Idag så sitter det utrustning nere i krypgrunderna, dessa måste sättas i skåp ca 10 cm utifrån fasaden. 

HAKAB kommer att skicka ut information avseende när de behöver tillträde till fastigheterna för att byta ut själva uttagen. I detta utskick kommer det även information om extra uttag etc. som i sådana fall bekostas av fastighetsägarna själva. Den beställningen gör respektive fastighetsägare gentemot HAKAB.

Jag ska försöka att ge er så mycket information som möjligt via mail så om ni hör någon granne som inte har fått informationen be dem maila in till kontakt@tallriset.se så att jag kan lägga in korrekt mailad dress.

Trevlig helg önskar Styrelsen

Vid pennan Stephan Hale

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar