Tallrisets sommarhälsning 2017

Nu är den efterlängtade sommaren här!

Tallrisets styrelse vill ta tillfället i akt att önska er alla en trevlig sommar och Påminna om en del praktiska saker.

Gemensamt ansvar = delat ansvar! Gemensamma gräsmattor och ytor måste klippas och underhållas under sommaren. Glöm inte bort att vi Alla har gemensamt/delat ansvar för dessa ytor. I många längor fungerar inte detta till 100 %. Vissa fastighetsägare tar tyvärr ett alltför litet ansvar.

Ytterst ansvarar städledaren i varje länga för att arbetet utförs och det enklaste kan vara att varje länga gör upp ett schema för sommaren.

Ansvarig länga Städledare/adress
R 25 – 39 Rädisvägen 25
R 41 – 55 Rädisvägen 41
R 61 – 71 Rädisvägen 63
R 73 – 85 Rädisvägen 83
R 20 – 34 Rädisvägen 22
R 36 – 48 Rädisvägen 44
R 50 – 62 Rädisvägen 62
R 64 – 76 Rädisvägen 76
B 1 – 13 Blåeldsvägen 13

Tänk på att även parkeringsplatser och promenadvägarna mellan husen är allas ansvar det slängs väldigt mycket skräp som hör hemma i varderas hems papperskorg.

Gräsklippare Vi ber Er att använda klipparen omsorgsfullt och återlämna den i bästa skick – rengjord och tankad. Som om den vore Din egen! Gräsklipparen har fyrtaktsmotorer och det får under inga omständigheter tillsättas olja i bensinen! Använd miljövänlig trädgårdsbensin, köp mer bensin vid behov och presentera kvitto alternativt kontakta vår intendent, Tommy Jirtorp Rädisvägen 34, beträffande bränslepåfyllning eller om fel uppstått.

Biltvätt Observera! Biltvätt eller avsköljning på våra parkeringsplatser och promenadvägar är inte tillåtet enligt miljölagen. Vi har inga oljeavskiljare i våra brunnar för detta.

Parkeringsplatser Många familjer har flera bilar och då räcker inte alltid våra parkeringsplatser till ta för vana att alltid ställa in en bil i garaget och en bil på våra parkeringsplatser övriga får stå på gatan.

Bilkörning Våra gångvägar är inte till för bilkörning eller parkering. Behöver du lasta i eller lasta ur bilen utanför huset var försiktig och kör sakta! Parkering är helt förbjudet framför fastigheterna. Räddningstjänsten måste ha möjlighet att ta sig fram. Vi har tyvärr haft en krock med bilar då man kört för fort på gångvägarna.

Tjuvar & Inbrott Även vårt grannskap är drabbat av inbrott och skadegörelse. Se till varandras hus vid behov – både vid kortare och längre bortavaro.  Bilar som inte får plats i garagen behöver också viss tillsyn! Tänk också på att det är bra om huset ser bebott ut! Hjälp varandra – alla behöver hjälp någon gång! Ta gärna kontakt med personer som du inte känner igen och som uppehåller sig i området utan anledning.

Sopanläggningen Vi vill återigen påpeka att det inte är tillåtet att slänga lösa sopor i sopnedkasten, använd Alltid försluten plastpåse och återvinn så mycket som möjligt vid miljöstationen på Backtimjegränd.

 Partytälten Det finns två partytält som alla fastighetsägare är välkommen att hyra. Priset för hyra av ett tält är 500 kr varav man får tillbaka 300 kr då det återlämnas – naturligtvis i gott skick.

Anticimex Tallriset har ett avtal med Anticimex. Upptäcker ni skadedjur är det bara att ringa 075 245 10 00 och uppge vårt avtalsnummer 1000615565. Kund nr. 4037286.

Omålning av fasaderna Går du i renoveringstankar av din fasad använd gärna samma färgval som innan gärna om det går att samordna med dina grannar för bästa resultat.

Facebook Vi har en Facebook grupp ”Tallrisets samfällighet” välkomna att anslut er.

Plantering av större träd och buskar Tänk på att inte plantera träd och buskar som kommer att växa sig stora nära fasaderna rötterna kan förstöra våra grunder mm.

Hissa flaggan Alla Tallrisets medlemmar är välkomna att använda områdets gemensamma flagga. Hissa gärna vid högtider. Födelsedagar eller andra tillfällen. Flaggan finns inne på hatthyllan i tvättstugan

Ska du sälja din fastighet glöm inte att kontakta styrelsen och meddela oss vilka som flyttar in.

En riktigt skön sommar önskar styrelsen Er alla