KALLELSE TILL HÖSTSTÄDNINGEN 2017

Lördagen den 11 november är det dags för höstens städdag

Vi startar klockan 9.30. Styrelsen går städpromenad runt till alla fastigheter.
Städningen avslutas med korv med bröd och information vid tvättstugan kl. 11.30
Städledare och samordnare för varje länga är i år:

 

Ansvarig länga Städledare/adress
R 25 – 39 Rädisvägen 25
R 41 – 55 Rädisvägen 41
R 61 – 71 Rädisvägen 63
R 73 – 85 Rädisvägen 83
R 20 – 34 Rädisvägen 22
R 36 – 48 Rädisvägen 44
R 50 – 62 Rädisvägen 62
R 64 – 76 Rädisvägen 76
B 1 – 13 Blåeldsvägen 13

Här följer viktig information till alla nya medlemmar i samfälligheten samt lite påminnelser till Er som varit med tidigare

  • Varje fastighet medverkar vid städningen. Vid förhinder så kontaktar man städledaren i förväg för att komma överens om hur och när arbetsinsatsen i stället ska förläggas.
  • Skriftlig information delas ut till varje städledare om vad som ska utföras på städdagen. Städledaren ansvarar också för att protokoll över kontrollpunkter fylls i och lämnas till styrelsen. (Information om dessa punkter lämnas direkt till städledaren).
  • Från fredagen den 10 november kommer det att finnas en container vid tvättstugan samt en vid garagelängan på andra sidan vägen (R20-34). Tänk på att inte parkera vid dessa platser den dagen.
  • Säckar delas ut till varje städledare för användning inom längan. Vill man börja tidigare finns det säckar i boden att hämta. Obs – Säckarna ska tömmas i containern och användas flera gånger samt sparas till nästa städdag.
  • Det ska städas i tvättstugan och för detta ansvarar i år längan Rädisvägen 61-71.
  • Utevattnet ska stängs av – Det är städledarens ansvar att detta görs.
  • Städledaren ansvarar för att vatten- och avloppsledningar under huset kontrolleras. Extra noggrann kontroll bör ske av inkommande kallvatten (T-kopplingen). Kopplingen ska, vid varje hus, ligga fritt och inte i sand.
  • Tak- och ventilationsskorstenar ska inspekteras.

VI SES LÖRDAGEN DEN 11 NOVEMBER!

  • OBS! Det är endast tillåtet att kasta trädgårdsavfall från den egna tomten, prioriterat är naturligtvis samfällighetens avfall. Det är alltså inte tillåtet att kasta privat hushållsskräp, vilket givetvis även inkluderar allt miljöfarligt samt plastsäckar. Vi förutsätter att alla respekterar detta!!