Tallrisets sommarhälsning 2016

Nu är den efterlängtade sommaren här!
Tallrisets styrelse vill ta tillfället i akt att önska er alla en trevlig sommar och Påminna om en del praktiska saker!

Gräsklippare
Vi har tyvärr haft inbrott och vår gräsklippare är stulen. FomAB som sköter snöröjningen hos oss har klippt våra gräsmattor för att inkomma med ett pris för klippning men tyvärr är det inte ekonomiskt försvarbart att leja ut gräsklippningen. Styrelsen inhandlar en ny gräsklippare i veckan och stärker upp boden mot inbrott samt så låser vi även fast gräsklipparen i boden så glöm inte att låsa fast den när ni är klara. Vi ber Er att använda klipparen omsorgsfullt och återlämna den i bästa skick – rengjord, tankad. Som om den vore Din egen! Gräsklipparen har fyrtaktsmotorer och det får under inga omständigheter tillsättas olja i bensinen! Använd miljövänlig trädgårdsbensin, köp mer bensin vid behov och presentera kvitto alternativt kontakta vår intendent,

Tommy Jirtorp Rädisvägen 34, beträffande bränslepåfyllning eller om fel uppstått.

Gemensamt ansvar = delat ansvar!
Gemensamma gräsmattor och ytor måste klippas och underhållas under sommaren. Glöm inte bort att vi Alla har gemensamt/delat ansvar för dessa ytor. I många längor fungerar inte detta till 100 %. Vissa fastighetsägare tar tyvärr ett alltför litet ansvar.

Ytterst ansvarar städledaren i varje länga för att arbetet utförs och det enklaste kan vara att varje länga gör upp ett schema för sommaren.

Städledare fram till årsstämman är:

Ansvarig länga Städledare/adress
Rädisvägen 25-39 Rädisvägen 39
Rädisvägen 41-55 Rädisvägen 55
Rädisvägen 61-71 Rädisvägen 61
Rädisvägen 73-85 Rädisvägen 81
Rädisvägen 20-34 Rädisvägen 20
Rädisvägen 36-48 Rädisvägen 42
Rädisvägen 50-62 Rädisvägen 60
Rädisvägen 64-76 Rädisvägen 74
Blåeldsvägen 1-13 Blåeldsvägen 11

Tänk på att även parkeringsplatser och promenadvägarna mellan husen är allas ansvar.

Biltvätt
Observera! Biltvätt eller avsköljning på våra parkeringsplatser och promenadvägar är inte tillåtet enligt miljölagen. Vi har inga oljeavskiljare i våra brunnar för detta.

Parkeringsplatser
Många familjer har flera bilar och då räcker inte alltid våra parkeringsplatser till. Ta för vana att alltid ställa in en bil i garaget så har vi fortfarande platser så att det räcker till våra gäster!

Tjuvar & Inbrott
Även vårt grannskap är drabbat av inbrott och skadegörelse. Se till varandras hus vid behov – både vid kortare och längre bortavaro.  Bilar som inte får plats i garagen behöver också viss tillsyn! Tänk också på att det är bra om huset ser bebott ut! Hjälp varandra – alla behöver hjälp någon gång! Ta gärna kontakt med personer som du inte känner igen och som uppehåller sig i området utan anledning.

Sopanläggningen
Vi vill återigen påpeka att det inte är tillåtet att slänga lösa sopor i sopnedkasten, använd Alltid försluten plastpåse och återvinn så mycket som möjligt vid miljöstationen på Backtimjegränd.

Partytälten
Det finns två partytält som alla fastighetsägare är välkommen att hyra. Priset för hyra av ett tält är 500 kr varav man får tillbaka 300 kr då det återlämnas – naturligtvis i gott skick.

Anticimex
Tallriset har ett avtal med Anticimex. Upptäcker ni skadedjur är det bara att ringa 075 245 10 00 och uppge vårt avtalsnummer 1000615565. Kund nr. 4037286.

Ommålning av fasaderna
Går du i renoveringstankar av din fasad använd gärna samma färgval som innan gärna om det går att samordna med dina grannar för bästa resultat.

Facebook
Styrelsen har skapat en Facebookgrupp med namnet ”Tallrisets samfällighet”. Gruppen är tänkt att fungera som ett informellt forum där vi kan lägga upp tips och tankar som berör oss grannar i samfälligheten. Välkomna att söka upp gruppen och ansluta er!

Plantering av större träd och buskar
Tänk på att inte plantera träd och buskar som kommer att växa sig stora nära fasaderna rötterna kan förstöra våra grunder mm.

Hissa flaggan
Alla Tallrisets medlemmar är välkomna att använda områdets gemensamma flagga. Hissa gärna vid högtider. Födelsedagar eller andra tillfällen. Flaggan finns inne på hatthyllan i tvättstugan

 En riktigt skön sommar önskar styrelsen Er alla!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Onsdagen den 20 april kl. 18 är det dags för årets vårstädning.

Städledare och samordnare för varje länga är i år:
Ansvarig länga Städledare/adress
Rädisvägen 25-39 Rädisvägen 39
Rädisvägen 41-55 Rädisvägen 55
Rädisvägen 61-71 Rädisvägen 61
Rädisvägen 73-85 Rädisvägen 81
Rädisvägen 20-34 Rädisvägen 20
Rädisvägen 36-48 Rädisvägen 42
Rädisvägen 50-62 Rädisvägen 60
Rädisvägen 64-76 Rädisvägen 74
Blåeldsvägen 1-13 Blåeldsvägen 11

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Årsstämman

Årsstämman kommer att äga rum den 17 mars kl.19 i Björnbodaskolans matsal.

Vi ses

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Bensintjuvar

Hej,

Vi har tyvärr haft påhälsning på en av våra parkeringsplatser natten till lördag.
På parkeringsplatsen mellan RV 71 och RV 73 har två – tre bilar blivit bestulna på bensin. Man har borrat igenom bensintanken underifrån och brutit upp bensinluckan. En av bilarna har också bestulits på registreringsskylt.

Mycket bensin har runnit ut på asfalten och orsakat stora oljefläckar som nog tyvärr kommer bestå, och en del har även runnit ner i dagvattenbrunnen. Samfälligheten kommer se till att det rengörs och spolas så gott det går och att brunnen blir rengjord.

Vi ber alla att ha extra koll i vårt område och ställ in bilen i garagen i möjligaste mån!

Med Vänlig Hälsning
Styrelsen

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Lördagen den 7 november 2015 klockan 09:30 är det dags för årets höststädning.

Städledare och samordnare för varje länga är i år:
Ansvarig länga Städledare/adress
Rädisvägen 25-39 Rädisvägen 37
Rädisvägen 41-55 Rädisvägen 53
Rädisvägen 61-71 Rädisvägen 71
Rädisvägen 73-85 Rädisvägen 79
Rädisvägen 20-34 Rädisvägen 34
Rädisvägen 36-48 Rädisvägen 40
Rädisvägen 50-62 Rädisvägen 58
Rädisvägen 64-76 Rädisvägen 72
Blåeldsvägen 1-13 Blåeldsvägen 9

Vad innebär städkvällen?
◾ Varje fastighet medverkar vid städningen. Vid förhinder så kontaktar man städledaren i förväg för att komma överens om hur och när arbetsinsatsen i stället kan förläggas.

◾ Skriftlig information delas ut till varje städledare om vad som ska utföras på städdagen. Städledaren ansvarar även för att protokoll över kontrollpunkter fylls i och lämnas i brevlådan på Rädisvägen 34 efter dagens slut.

◾Från fredagen kommer det att finnas två stora container uppställda vid tvättstugan och parkeringen högre upp på Rädisvägen.

◾ Säckar delas ut till varje städledare för användning inom längan. Obs – de gröna säckarna ska återanvändas och ska därför lämnas in till styrelsen efter avslutad städdag! Dessa går givetvis att använda tidigare om man vill de finns i förrådet.

◾ Det ska städas i tvättstugan och för detta ansvarar i år längan Rädisvägen 25-39.

◾ Utevattnet stängs av – städledaren ansvarar för detta och för att kranarna är stängda.

◾ Städledaren ansvarar för att vatten- och avloppsledningar under husen kontrolleras. Extra noggrann kontroll bör ske av inkommande kallvatten (T-kopplingen). Kopplingen ska vid varje hus ligga fritt och inte i sand. Nyckel ska finnas i varje radhuslänga närmast kulverten.

◾Tak- och ventilationsskorstenar bör inspekteras och nycklar till stegen inne i elrummet i tvättstugan finns hos styrelsen.

◾ Styrelsen går den sedvanliga promenaden med start kl. 09:30 och kontaktar städledarna vartefter. Då finns möjlighet att ställa frågor och prata om annat som är aktuellt.

◾ Det är endast tillåtet att kasta trädgårdsavfall från den egna tomten, prioritet är naturligtvis samfällighetens avfall. Det är alltså inte tillåtet att kasta privat hushållsskräp, vilket givetvis även inkluderar allt miljöavfall. Vi förutsätter att alla respekterar detta.

◾ Kom ihåg våra gemensamma ytor är allas hem, håll rent och kasta inte skräp och fimpar i vårt område!

Väl mött på höststädningen!
//Styrelsen

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Panncentralen

Här kommer lite information kring Svartpoppelns arbete av nedläggning av panncentral etc.

Vad kommer hända närmsta tiden?

Nästa vecka kommer arbetet med nedmontering av pannanläggningen påbörjas.

* Alla installationer som berör pannanläggningen i panncentralen kommer monteras ner och forslas bort.
* Elpannkiosken kommer transporteras bort för skrotning.
* Skorstenen rivs (betongfundamentet blir kvar då det sitter ihop med husgrunden).
* Oljecisternen som finns nedgrävd på baksidan av tvättstugan inspekteras och rengörs och fylls sedan med grus.(kan ligga kvar enligt besked från Miljöförvaltningen).

Alla håltagningar och skador på huset som uppkommit pga. rivningen lagas och återställs. Marken återställs till gräsmatta på berörda ytor.

Arbetet påbörjas på måndag den 25 maj och beräknas ta cirka 4-5 veckor. Vissa störande arbeten kan under denna tid förekomma, men det hoppas vi att ni alla har förståelse för.

En slutbesiktning med en opartisk besiktningsman kommer efter avslutat arbete att genomföras tillsammans med Tallriset och Svartpoppeln.

Svartpoppeln lämnar inga preliminära uppgifter kring kostnaderna. De kommer, stadgeenligt, att granskas av revisor och redovisas till alla fastighetsägare samtidigt, inför den avslutande stämman.

Bästa Hälsningar
Tallrisets styrelse

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

SOPNING Tallrisets Samfällighetsförening

Den 7-9 april kommer sopning och sandupptagning ske i vårt område
Onsdagen den 8 april kommer en sopmaskin att sopa på våra parkeringsplatser mellan kl. 7:30–16:00
Denna dag är det inte tillåtet att parkera bilar på parkeringsplatserna!
Så gott det går, undvik även att parkera på parkeringen mellan den 7-9 april då sopningen pågår.
Det är varje fastighetsägares skyldighet att sopa ur sitt garage och andra ställen som sopmaskinen inte kan komma åt. Låt sanden ligga i mitten av gångvägarna ej i högar. Om det finns sandhögar ber vi er att sprida ut sanden annars kan inte sopmaskinen fånga upp sanden.
OBS!
Flytta ut ALLA bilar på gatan eller ställ in dem i garaget så att maskinen kan komma åt överallt!!
Vid frågor kontakta Anna-Karin Neuman 070-88 33 464

Vårens städdag blir den 23 april kl. 18.00 . Separat utskick kommer inom kort

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Årsstämman

Årsstämman kommer att äga rum den 24 mars kl.19 i Smedshagsskolan.

Vi börjar med Svartpoppelns stämma och fortsätter senare med Tallrisets.

Som vanligt har vi ett lotteri på Tallrisets stämma. I år blir första pris ett presentkort på Plantagen och som andra pris tre trisslotter.

Vi ses

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Isbanan

Nu har några av våra fastighetsägare spolat hela fotbollsplanen vid parken så den är färdig att åka på!

Så välkomna ut med skridskorna och hjälmen på och ett stort tack till er som bidragit till isens existens!

Vi ses på skridskobanan Snögubbe

Hälsningar
Tallriset

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vatten läcka

Det har uppdagats att det finns en läcka mellan tvättstugan och längan Rädisvägen 61-71.

På torsdag kommer företaget BE-värme(samma företag som åtgärdade den stora läckan vid Ica nära) att börja gräva.
Troligtvis kommer de att stänga av vattnet för längan R 61-71 och R 73-85 på onsdag nästa vecka.

Styrelsen kontaktar de berörda när vi vet mera.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar