KALLELSE TILL STÄDDAGEN 2016

Lördagen den 12 november är det dags för höstens städdag

Vi startar klockan 9.30. Styrelsen går städpromenad runt till alla fastigheter.

Städningen avslutas med korv med bröd och information vid tvättstugan kl. 11.30

Städledare och samordnare för varje länga är i år:

Ansvarig länga Städledare/adress
R 25 – 39 Rädisvägen 39
R 41 – 55 Rädisvägen 55
R 61 – 71 Rädisvägen 61
R 73 – 85 Rädisvägen 81
R 20 – 34 Rädisvägen 20
R 36 – 48 Rädisvägen 42
R 50 – 62 Rädisvägen 60
R 64 – 76 Rädisvägen 74
B 1 – 13 Blåeldsvägen 11

 

Här följer viktig information till alla nya medlemmar i samfälligheten samt lite påminnelser till Er som varit med tidigare.

  • Varje fastighet medverkar vid städningen. Vid förhinder så kontaktar man städledaren i förväg för att komma överens om hur och när arbetsinsatsen i stället ska förläggas.
  • Skriftlig information delas ut till varje städledare om vad som ska utföras på städdagen. Städledaren ansvarar också för att protokoll över kontrollpunkter fylls i och lämnas till styrelsen. (Information om dessa punkter har lämnats direkt till städledaren).
  • I år vill vi att varje städledare återkommer till styrelsen helst via mail kontak@tallriset.se om vilka behov som finns inom ert städområde ex. uppgrävning av buskar, stubbfräsning, plantering av nya buskar mm. Dock senast 19 oktober så styrelsen hinner se över möjligheter och prioritering.
  • Från fredagen den 11 november kommer det att finnas en container vid tvättstugan samt en vid garagelängan på andra sidan vägen (R20-34).
  • Säckar delas ut till varje städledare för användning inom längan. Vill man börja tidigare finns de gröna säckarna i boden. Obs – Säckarna kan tömmas i containern och användas flera gånger samt sparas till nästa städdag.
  • Det ska snyggas upp kring elkiosken och städas i tvättstugan och för detta ansvarar i år längan Rädisvägen 41-55.
  • Utevattnet stängs av – Städledaren ansvarar för detta och för att kranarna är stängda.
  • Städledaren ansvarar för att vatten- och avloppsledningar under huset kontrolleras. Extra noggrann kontroll bör ske av inkommande kallvatten (T-kopplingen). Kopplingen ska, vid varje hus, ligga fritt och inte i sand.
  • Tak- och ventilationsskorstenar ska inspekteras.

OBS! Det är endast tillåtet att kasta trädgårdsavfall från den egna tomten, prioriterat är naturligtvis samfällighetens avfall. Det är alltså inte tillåtet att kasta privat hushållsskräp, vilket givetvis även inkluderar allt miljöfarligt samt plastsäckar. Vi förutsätter att alla respekterar detta!!

VI SES LÖRDAGEN DEN 12 NOVEMBER!