Kallelse till Tallrisets Vårstädning torsdagen den 20 april klockan 18:00

Städledare och samordnare för varje länga är i år:

Ansvarig länga Städledare/adress
R 25 – 39 Rädisvägen 25
R 41 – 55 Rädisvägen 41
R 61 – 71 Rädisvägen 63
R 73 – 85 Rädisvägen 83
R 20 – 34 Rädisvägen 22
R 36 – 48 Rädisvägen 44
R 50 – 62 Rädisvägen 62
R 64 – 76 Rädisvägen 76
B 1 – 13 Blåeldsvägen 13

Vad innebär städkvällen?

Ø  Varje fastighet medverkar vid städningen. Vid förhinder så kontaktar man städledaren i förväg för att komma överens om hur och när arbetsinsatsen i stället kan förläggas.

Ø  Skriftlig information delas ut till varje städledare om vad som ska utföras på städdagen. Städledaren ansvarar även för att protokoll över kontrollpunkter fylls i och lämnas till styrelsen.

Ø  Från torsdag eftermiddag till måndag morgon kommer det att finnas en  container uppställd vid tvättstugan och en utanför Rädisvägen 20.

Ø  Sopsäckar delas ut till varje städledare för användning under kvällen, de gröna säckarna återlämnas i boden vid tvättstugan. Vill man börja tidigare finns de gröna säckarna i boden till förfogande.

Ø  Det ska städas i tvättstugan och för detta ansvarar i år längan Rädisvägen 61-71.

Ø  Utevattnet sätts på – städledaren ansvarar för detta och för att kranarna är stängda. Detta görs några dagar innan vårstädningen så att eventuella läckor upptäcks.

Ø  Städledaren ansvarar för att vatten- och avloppsledningar under husen kontrolleras. Extra noggrann kontroll bör ske av inkommande kallvatten (T-kopplingen). Kopplingen ska vid varje hus ligga fritt och inte i sand. Koden till låset är 16573.

Ø  Tak- och ventilationsskorstenar bör inspekteras och nycklar till stegen inne i elrummet i tvättstugan finns hos styrelsen.

Ø  Styrelsen går den sedvanliga promenaden med start kl. 18 och kontaktar städledarna vartefter. Då finns möjlighet att ställa frågor och prata om annat som är aktuellt.

Ø  Det är endast tillåtet att kasta trädgårdsavfall från den egna tomten, prioritet är naturligtvis samfällighetens avfall. Det är alltså inte tillåtet att kasta privat hushållsskräp, vilket givetvis även inkluderar allt miljöavfall. Vi förutsätter att alla respekterar detta.

Väl mött på vårstädningen!

//Styrelsen (Besök gärna vår hemsida www.tallriset.se)