Tallrisets sommarhälsning 2016

Nu är den efterlängtade sommaren här!
Tallrisets styrelse vill ta tillfället i akt att önska er alla en trevlig sommar och Påminna om en del praktiska saker!

Gräsklippare
Vi har tyvärr haft inbrott och vår gräsklippare är stulen. FomAB som sköter snöröjningen hos oss har klippt våra gräsmattor för att inkomma med ett pris för klippning men tyvärr är det inte ekonomiskt försvarbart att leja ut gräsklippningen. Styrelsen inhandlar en ny gräsklippare i veckan och stärker upp boden mot inbrott samt så låser vi även fast gräsklipparen i boden så glöm inte att låsa fast den när ni är klara. Vi ber Er att använda klipparen omsorgsfullt och återlämna den i bästa skick – rengjord, tankad. Som om den vore Din egen! Gräsklipparen har fyrtaktsmotorer och det får under inga omständigheter tillsättas olja i bensinen! Använd miljövänlig trädgårdsbensin, köp mer bensin vid behov och presentera kvitto alternativt kontakta vår intendent,

Tommy Jirtorp Rädisvägen 34, beträffande bränslepåfyllning eller om fel uppstått.

Gemensamt ansvar = delat ansvar!
Gemensamma gräsmattor och ytor måste klippas och underhållas under sommaren. Glöm inte bort att vi Alla har gemensamt/delat ansvar för dessa ytor. I många längor fungerar inte detta till 100 %. Vissa fastighetsägare tar tyvärr ett alltför litet ansvar.

Ytterst ansvarar städledaren i varje länga för att arbetet utförs och det enklaste kan vara att varje länga gör upp ett schema för sommaren.

Städledare fram till årsstämman är:

Ansvarig länga Städledare/adress
Rädisvägen 25-39 Rädisvägen 39
Rädisvägen 41-55 Rädisvägen 55
Rädisvägen 61-71 Rädisvägen 61
Rädisvägen 73-85 Rädisvägen 81
Rädisvägen 20-34 Rädisvägen 20
Rädisvägen 36-48 Rädisvägen 42
Rädisvägen 50-62 Rädisvägen 60
Rädisvägen 64-76 Rädisvägen 74
Blåeldsvägen 1-13 Blåeldsvägen 11

Tänk på att även parkeringsplatser och promenadvägarna mellan husen är allas ansvar.

Biltvätt
Observera! Biltvätt eller avsköljning på våra parkeringsplatser och promenadvägar är inte tillåtet enligt miljölagen. Vi har inga oljeavskiljare i våra brunnar för detta.

Parkeringsplatser
Många familjer har flera bilar och då räcker inte alltid våra parkeringsplatser till. Ta för vana att alltid ställa in en bil i garaget så har vi fortfarande platser så att det räcker till våra gäster!

Tjuvar & Inbrott
Även vårt grannskap är drabbat av inbrott och skadegörelse. Se till varandras hus vid behov – både vid kortare och längre bortavaro.  Bilar som inte får plats i garagen behöver också viss tillsyn! Tänk också på att det är bra om huset ser bebott ut! Hjälp varandra – alla behöver hjälp någon gång! Ta gärna kontakt med personer som du inte känner igen och som uppehåller sig i området utan anledning.

Sopanläggningen
Vi vill återigen påpeka att det inte är tillåtet att slänga lösa sopor i sopnedkasten, använd Alltid försluten plastpåse och återvinn så mycket som möjligt vid miljöstationen på Backtimjegränd.

Partytälten
Det finns två partytält som alla fastighetsägare är välkommen att hyra. Priset för hyra av ett tält är 500 kr varav man får tillbaka 300 kr då det återlämnas – naturligtvis i gott skick.

Anticimex
Tallriset har ett avtal med Anticimex. Upptäcker ni skadedjur är det bara att ringa 075 245 10 00 och uppge vårt avtalsnummer 1000615565. Kund nr. 4037286.

Ommålning av fasaderna
Går du i renoveringstankar av din fasad använd gärna samma färgval som innan gärna om det går att samordna med dina grannar för bästa resultat.

Facebook
Styrelsen har skapat en Facebookgrupp med namnet ”Tallrisets samfällighet”. Gruppen är tänkt att fungera som ett informellt forum där vi kan lägga upp tips och tankar som berör oss grannar i samfälligheten. Välkomna att söka upp gruppen och ansluta er!

Plantering av större träd och buskar
Tänk på att inte plantera träd och buskar som kommer att växa sig stora nära fasaderna rötterna kan förstöra våra grunder mm.

Hissa flaggan
Alla Tallrisets medlemmar är välkomna att använda områdets gemensamma flagga. Hissa gärna vid högtider. Födelsedagar eller andra tillfällen. Flaggan finns inne på hatthyllan i tvättstugan

 En riktigt skön sommar önskar styrelsen Er alla!