Styrelse

Styrelsens sammansättning 2018/2019


Ordförande
Anna-Karin Neuman
Rädisvägen 61


Kassör & Vice ordf.
Tina Lindberg
Rädisvägen 77

Sekreterare
Anna Sarve
Rädisvägen 44


Intendent
Tommy Jirtorp
Rädisvägen 34


Pannskötare
Åke Pamlin
Rädisvägen 76

Mattias Gustavsson
Suppleant
Mattias Gustavsson
Rädisvägen 50