Nu börjar det närma sig uppgraderingen till tre hål i väggen

Det företag som kommer att genomföra själva installationen heter ”HAKAB” http://www.hakab.eu/.

De kommer att påbörja arbetet under kommande veckor. 

De som kommer från HAKAB har alltid deras arbetskläder på sig samt har giltig legitimation. Om ni känner er osäkra så kräv legitimation.

De fastigheter som förmodligen kommer att bli berörda först är de fastigheter som ligger vid en gavel med nedgång till krypgrund. Idag så sitter det utrustning nere i krypgrunderna, dessa måste sättas i skåp ca 10 cm utifrån fasaden. 

HAKAB kommer att skicka ut information avseende när de behöver tillträde till fastigheterna för att byta ut själva uttagen. I detta utskick kommer det även information om extra uttag etc. som i sådana fall bekostas av fastighetsägarna själva. Den beställningen gör respektive fastighetsägare gentemot HAKAB.

Jag ska försöka att ge er så mycket information som möjligt via mail så om ni hör någon granne som inte har fått informationen be dem maila in till kontakt@tallriset.se så att jag kan lägga in korrekt mailad dress.

Trevlig helg önskar Styrelsen

Vid pennan Stephan Hale