KALLELSE TILL HÖSTSTÄDNINGEN 2017

Lördagen den 11 november är det dags för höstens städdag

Vi startar klockan 9.30. Styrelsen går städpromenad runt till alla fastigheter.
Städningen avslutas med korv med bröd och information vid tvättstugan kl. 11.30
Städledare och samordnare för varje länga är i år: Läs mer

KALLELSE TILL STÄDDAGEN 2016

Lördagen den 12 november är det dags för höstens städdag

Vi startar klockan 9.30. Styrelsen går städpromenad runt till alla fastigheter.

Städningen avslutas med korv med bröd och information vid tvättstugan kl. 11.30

Städledare och samordnare för varje länga är i år: Läs mer